Palóc Mentőalapítvány
főlap levelezés bemutatkozás linkek fotók játszótér közinformáció szociális tudnivalók híreink

„Nem az emberek vannak értünk, hanem mi vagyunk az emberekért!”

2006. december 21-én délután, első alkalommal kerülhet sor a „nógrádi mentőskarácsony” megrendezésére, ahol a mentőszolgálat 53 dolgozója veheti át a „Palóc Mentőalapítvány” támogatóinak ajándékcsomagját.

Az eseményről a salgótarjáni mentőállomáson tájékoztatta a megjelenteket Németh Gábor mentőtiszt, a „Palóc Mentőalapítvány” kuratóriumának elnöke. A sajtótájékoztatón megjelent vendégeknek és kiemelt támogatóknak elmondta, hogy az alapítvány létrehozásának gondolata 2005. novemberében vetődött fel, amikor is az országban már több helyen működtek alapítványok a mentőszolgálatok mellett. A „Palóc Mentőalapítvány” bírósági bejegyzése 2006. július 6-án vált jogerőssé. Az alapító okiratban megfogalmazottak szerint, elsődleges cél a mentés fejlesztése, az elsősegélynyújtás oktatása, és az ezzel kapcsolatos ismeretek szélesebb körben való terjesztése, valamint az Országos Mentőszolgálat Nógrád megyei mentőállomásain, mentési, betegszállítási tevékenység végzése közben elhunyt dolgozók kiskorú gyermekeinek tanulmányi támogatása, illetve a munkavégzés közben megsérült dolgozók támogatása.

Az alig féléves fennállása alatt az Alapítvány közel 750.000 forintnyi támogatást kapott, mely bizonyítja, hogy a nógrád megyei vállalkozók elismerik a mentőszolgálat munkáját és támogatásra érdemesnek ítélik azt.

Tamás Gyula vezető mentőtiszt – az egyik alapító tag – elmondta, hogy a Nógrád megyei mentőszolgálatok az országos ranglistán az első öt között szerepelnek. Idén augusztusban jött létre a a megyében a 8. mentőállomás. A lélekszámhoz viszonyítva kiemelt helyen állnak az öt esetkocsival végzett szolgáltatásukkal, melyből 4 db 24 órás szolgálatban, 1 pedig 12 órában végez mentést, elérve a 15 percen belüli elérhetőség biztosítását. Kollégái érettségizett, jól képzett szakemberek. Munkájukra, szakmai és emberi magatartásukra mindezidáig nem érkezett elmarasztaló bejelentés.

Fontosnak tartják a rájuk szorulók megelégedettségét, hiszen nem az emberek vannak értük – hanem ők az emberekért.

A mentőállomás épülete, tárgyi felszereltsége az állami fenntartáson túli támogatásra szorul. Erre nem tudtak eddig anyagi forrásokat biztosítani, mert a mentéssel kapcsolatos fejlesztésre helyezték a hangsúlyt. A korszerű eszközök folyamatosan és gyors ütemben változnak, melynek követése, beszerzése komoly terhet ró az állomások költségvetésére.

Németh Gábor elmondta, hogy az Alapítvány javára az adó 1%-ról való rendelkezés fogadására még nincs lehetőségük az érvényben lévő jogszabályok szerint, de az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes és jogi személy hozzájárulhat a CIB Bank Rt-nél vezetett 10700220-43238301-51100005 számlaszámon.

„Gyakran az emberi hozzáállással, egyszerű műfogással emberéletet lehet menteni” – mondta Németh Gábor mentőtiszt.

Most rajtunk a sor, hogy hozzájuk hasonlóan segítőkészséggel támogassuk az Alapítványt, azoknak az embertársainknak a munkafeltételeit és munkakörülményeit, akik segítségére minden helyzetben számíthatunk – legyen az éjjel vagy nappal, hétköznap, vagy ünnep!

© 2005, lineadigitall
websas.hu